Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

ÚHÚL na veletrhu Národní výstava myslivosti

U příležitosti Národní výstavy myslivosti, konané 12. – 15. 5. 2019 na brněnském výstavišti, Vás srdečně zveme na stánek ÚHÚL v pavilonu G1, číslo 16.

Prezentujeme na něm například náš Portál myslivosti, který poskytuje komplexní informace o myslivosti, včetně mapových a datových výstupů.

Více informací o Národní výstavě myslivosti naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nová volná pracovní místa

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, vyhlašuje výběrová řízení na vybrané pozice. Podrobnosti o nových pracovních místech naleznete zde
 

Více zde ...

Setkání lesníků Vysočiny 2019

Byla otevřena registrace na 23. setkání lesníků Vysočiny "Obnova lesa po kalamitách". Setkání proběhne 27. 6. 2019. Organizace akce probíhá za spoluúčasti ÚHÚL.

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2020

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2020

Rajonizace území ČR pro vymezení katastrálních území s mimořádným kalamitním stavem

ÚHUL dokončil rajonizaci katastrálních území pro účely vymezení dvou zón ve kterých se bude moci bojovat s kůrovcem odlišným způsobem. Tento podklad slouží jako příloha veřejné vyhlášky opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212. Legislativní podmínky pro vznik této vyhlášky umožnil zákon č. 90/2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Díky těmto legislativním změnám bude možné  soustředit veškeré síly zejména na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...