Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

SIL - mapové sekvence v nové podobě

Webová aplikace SIL, prostřednictvím které lze získat informace o stavu lesa, dle zadaného typu požadavku, byla aktualizována v části Lesní hospodářské plány a osnovy - Mapové sekvence.

Současná forma, této mapové prezentace, umožňuje přehlednější a rychlejší vizualizaci změn v jednotlivých letech. Mapový výstup se mění při umístění kurzoru nad příslušný rok, pro který byl zpracován, bez nutnosti dalšího výběru nebo použití tlačítka myši.

Číst dál...

ÚHÚL a ČLS Vás srdečně zvou na XIX. sněm lesníků na téma Národní inventarizace lesů

Sněm lesníků se koná 9. 11. 2016 v jednacím sále LČR Silvia v Hradci Králové.

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

Číst dál...

Nová volná pracovní místa

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, vyhlašuje výběrová řízení na vybrané pozice. Podrobnosti o nových pracovních místech naleznete zde
 

Více zde ...

Aplikace fLPIS – závazková lesnická opatření z PRV 2014–2020 do 31. 10. 2016!

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnickoenvironmentální a klimatické služby a ochrana lesů (podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin​) v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Číst dál...

Růstové fáze lesa - nová mapová prezentace

Na základě podkladů dálkového průzkumu země, byla v katalogu mapových informací zveřejněna nová mapová prezentace. Jedná se o růstové fáze lesa, v členění:

  • holina, kultura, nálet, nárost, mlazina
  • tyčkovina
  • tyčovina
  • kmenovina

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...