Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Publikace Národní inventarizace lesů v České republice – výsledky druhého cyklu 2011–2015

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem předkládá lesnické veřejnosti a všem dalším zájemcům výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL) v České republice uskutečněné v letech 2011–2015.

Publikace navazuje na souhrn informací vydaný v roce 2007 po dokončení historicky první statistické inventarizace na území ČR v letech 2001–2004. Provedení obou národních inventarizací lesů bylo našemu ústavu uloženo prostřednictvím nařízení vlády ČR.

Číst dál...

Aktualizace rajonizace lesů – opatření obecné povahy

Dne 9.12.2019 vydalo Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy (63920/2019-MZE-16212) s novou přílohou vymezující katastrální území mimořádně zasažené kůrovcem. Toto opatření rozšiřuje dříve vydané opatření obecné povahy Ministerstva. Rozšíření dotčeného území bylo stanoveno na základě spolupráce MZe a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Číst dál...

Nová aktualizace kůrovcové mapy v období od září 2018 až září 2019

Na základě analýzy satelitních dat Planet ze září 2019 byla provedena detekce těžeb za rozdílové období 09/2018 – 09/2019 a detekce suchých stromů (09/2019) pro jehličnaté porostyz dat dálkového průzkumu Země. Na základě této analýzy bylo detekováno v jehličnatých porostech přibližně 37 tis. ha těžeb v daném období a přibližně 8 tis. ha souší k září 2019.

Číst dál...

Nová volná pracovní místa

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, vyhlašuje výběrová řízení na vybrané pozice. Podrobnosti o nových pracovních místech naleznete zde
 

Více zde ...

Oslavy lesa na Floře

Srdečně Vás zveme na již devátý ročník u veřejnosti oblíbené akce Oslavy lesa na Flóře, tentokrát pod mottem „Lesy pro lidi“.

Hlavním cílem je zábavnou formou poukázat nejen na význam dřeva jako obnovitelné suroviny, ale také na ostatní důležité funkce, které nám lesy poskytují. Na své si přijdou nejenom děti, ale i dospělí, kteří mohou získat výroční turistickou známku vydanou pouze pro tuto akci.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...