Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

První výstupy z 2. cyklu NIL

Sborník z XVIII. sněmu lesníků na téma Národní inventarizace lesů volně ke stažení zde.

Sněm proběhl 10.11.2015 v sídle LČR,s.p., v Hradci Králové a byl určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků:

Číst dál...

Myslivost - aktualizace dat

V aplikaci Datový sklad státní správy myslivosti, byly aktualizovány numerické i grafické údaje. Podklady v podobě grafické vizualizace hranic honiteb a numerických výkazů jsou nyní dostupné s platností k 31. 3. 2015. Zároveň, byla aktualizována také mapová prezentace Honitby ČR.

SIL je zase o něco chytřejší

Aplikace SIL– webová aplikace pro zisk informací o stavu lesa podle typu požadavku, byla aktualizována a rozšířena o možnost vizualizace informací o mysliveckém hospodařeni. V nové sekci je možné nalézt informace z dat myslivecké evidence jednotlivých ORP.

Číst dál...

Mapové prezentace v nové podobě

Vybrané prezentace z datového skladu ÚHÚL Brandýs nad Labem, umístěné v Katalogu mapových informací, byly aktualizovány a prošly kompletním redesignem. V současné době se jedná o upravenou podobu mapové prezentace Oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) a dále mapových výstupů zobrazujících Informace o lesním hospodářství v ČR (Vlastnické poměry, druhová skladba, zakmenění, smíšenost, a další).

XVIII. sněm lesníků – NIL

ÚHÚL  a ČLS Vás srdečně zvou na XVIII. sněm lesníků na téma Národní inventarizace lesů, konaný 10.11.2015 v LČR Hradec Králové.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...