Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Tisková zpráva - první výstupy NIL2

Dne 7. 10.2015 si lesnická veřejnost připomněla 80. výročí založení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.  Při této příležitosti byly uveřejněny první výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL), která proběhla v letech 2011 a 2014 v lesích na celém území ČR.

Číst dál...

Oslavy lesa na Flóře

Srdečně Vás zveme na Oslavy lesa na Flóře, které se konají v sobotu 3. října 2015 od 10:00 do 16:00 hod. v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech – areál výstaviště Flóra Olomouc.

Číst dál...

Cyklus seminářů k Programu rozvoje venkova 2014-2020

Zveme Vás na cyklus seminářů, které proběhnou v průběhu října a listopadu napříč ČR.  Semináře seznámí účastníky s obsahem nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, který upravuje podmínky čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU.

Číst dál...

Konference ke Karpatské úmluvě

Srdečně Vás zveme na konferenci věnované Karpatské úmluvě, která se koná 22.-23. října 2015 v Bunči ve Chřibech. Cílem konference je přispět k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Číst dál...

Informační materiály ke stažení

Nově si můžete na našich stránkách prohlédnout informační materiály o vybraných činnostech ÚHÚL. Mimo jiné zde naleznete Aplikaci SIL, která umožňuje získat souhrnné informace o stavu lesů v ČR v podobě grafů, tabulek nebo map, nebo se dozvíte, co je to Národní inventarizace lesů, a že se jedná o přelomový způsob šetření vývoje a stavu našich lesů.

Jednotlivé informační materiály naleznete zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...