Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Aplikace fLPIS – závazková lesnická opatření z PRV 2014–2020 do 15. 3. 2016!

Proces příjmu žádostí o zařazení (případně o změnu zařazení) do závazkových lesnických opatření v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl spuštěn!

Číst dál...

Specialisté ÚHÚL na konferenci ​PRAKTICKÉ VYUŽITÍ GIS V LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Specialisté ÚHÚL se aktivně účastnili konference "PRAKTICKÉ VYUŽITÍ GIS V LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ". Letošní ročník se uskutečnil v termínu 25. – 26. února 2016 na Mendelově univerzitě v Brně.

Číst dál...

Pozvánka na konferenci – KARPATSKÉ LESY – I. cirkulář

Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně Vás zveme k účasti na konferenci věnované Karpatské úmluvě, kterou pořádá ÚHÚL ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.
Cílem konference je přispět odbornými příspěvky a diskuzí se zainteresovanými subjekty k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Číst dál...

Nedostupnost systémů provozovaných v prostředí MZe

V souvislosti s úpravami a technologickým upgrade klíčových prvků infrastrukturní části IT MZe, který bude probíhat ve dnech 5. – 6. 3. 2016, nebudou systémy provozované v prostředí MZe dostupné.

Číst dál...

Nový náměstek ředitele ÚHÚL pro ekonomiku a personalistiku

Novým náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se od 1. února 2016 stává Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. Nahradil tak Ing. Petra Tykvu, který v této funkci působil od roku 2002.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...