Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Program KoPla 2016 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány pro rok 2016 – nově v sekci Ke stažení.

Aplikace v portálu eAGRI

V souvislosti s upgradem technologických prvků IT infrastruktury MZe  ve dnech 30. – 31. 1. 2016 dojde ke snížení výkonu infrastruktury, což může způsobit pomalost některých aplikací nebo jejích nedostupnost.
V případě jakýchkoliv problémů či nejasností se obraťte na HelpDesk MZe.

Číst dál...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2017

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), předkládá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem výroční zprávu o poskytování informací 2015. Naleznete ji zde.

​Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2015

Byl zveřejněn Národní seznam uznaných zdrojů 2015, který naleznete zde. Tento seznam pro ČR vede Ministerstvo zemědělství a podrobnosti k Národním seznamům členských států EU uvádí Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 (vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin).

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...