Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

pF 2016

Přejeme Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2016.

Číst dál...

Komise uzavřela případ wengé

Od konce srpna 2014 Evropská komise vedla proti České republice pilotní šetření ve věci implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení o dřevu).

Číst dál...

Nedostupnost eAgri portálu

V souvislosti s výměnou klíčových komponent na IT infrastruktuře MZe, bude ve dnech 19. - 20. 12. 2015 portál eAgri nedostupný.

První výstupy z 2. cyklu NIL

Sborník z XVIII. sněmu lesníků na téma Národní inventarizace lesů volně ke stažení zde.

Sněm proběhl 10.11.2015 v sídle LČR,s.p., v Hradci Králové a byl určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků:

Číst dál...

Myslivost - aktualizace dat

V aplikaci Datový sklad státní správy myslivosti, byly aktualizovány numerické i grafické údaje. Podklady v podobě grafické vizualizace hranic honiteb a numerických výkazů jsou nyní dostupné s platností k 31. 3. 2015. Zároveň, byla aktualizována také mapová prezentace Honitby ČR.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...