Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Kulatý stůl myslivost

Ve dnech 5. 5., 12. 5., 1. 6. proběhla na ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem jednání s titulem Kulatý stůl myslivost. Jednání se týkala novely Zákona o myslivosti a jejich cílem bylo dosáhnout konsenzu u hlavních doporučení a obsahově vymezených témat Ministerstvem zemědělství.

Pozvánka na semináře k Nařízení o dřevě

ÚHÚL se podílí na odborném zajištění cyklu seminářů, které proběhnou v průběhu června napříč ČR.  Semináře seznámí účastníky s právními předpisy týkajícími se uvádění dřeva dřevařských výrobků na trh a jejich dopady na "povinné subjekty". Budou také představeny aktuální zkušenosti z již uskutečněných kontrol.

Číst dál...

ÚHÚL na veletrhu Natura Viva 2015

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Vás srdečně zve na mezinárodní mysliveckou výstavu Natura Viva 2015, která se koná 19. – 24. 5. 2015 na výstavišti v Lysé nad Labem.

Číst dál...

Týden lesů 2015

V Týdnu lesů od 11. do 15. května 2015 se lesníci po celé republice zapojí do mnoha akcí, jejichž cílem je zvyšovat zájem veřejnosti o les, o jeho ekosystém, o dřevo jako obnovitelnou surovinu a další související oblasti.

Číst dál...

Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2015 – 13. Kolo

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují  na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...