Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

SIL je zase o něco chytřejší

Aplikace SIL– webová aplikace pro zisk informací o stavu lesa podle typu požadavku, byla aktualizována a rozšířena o možnost vizualizace informací o mysliveckém hospodařeni. V nové sekci je možné nalézt informace z dat myslivecké evidence jednotlivých ORP.

Číst dál...

Mapové prezentace v nové podobě

Vybrané prezentace z datového skladu ÚHÚL Brandýs nad Labem, umístěné v Katalogu mapových informací, byly aktualizovány a prošly kompletním redesignem. V současné době se jedná o upravenou podobu mapové prezentace Oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) a dále mapových výstupů zobrazujících Informace o lesním hospodářství v ČR (Vlastnické poměry, druhová skladba, zakmenění, smíšenost, a další).

XVIII. sněm lesníků – NIL

ÚHÚL  a ČLS Vás srdečně zvou na XVIII. sněm lesníků na téma Národní inventarizace lesů, konaný 10.11.2015 v LČR Hradec Králové.

Číst dál...

Tisková zpráva - první výstupy NIL2

Dne 7. 10.2015 si lesnická veřejnost připomněla 80. výročí založení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.  Při této příležitosti byly uveřejněny první výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL), která proběhla v letech 2011 a 2014 v lesích na celém území ČR.

Číst dál...

Oslavy lesa na Flóře

Srdečně Vás zveme na Oslavy lesa na Flóře, které se konají v sobotu 3. října 2015 od 10:00 do 16:00 hod. v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech – areál výstaviště Flóra Olomouc.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...