Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Stanovisko MZe k aplikaci zákona o dřevě

V sekci NAŘÍZENÍ O DŘEVĚ / OTÁZKY A ODPOVĚDI bylo vyvěšeno stanovisko Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství k aplikaci zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Číst dál...

Anglická verze webových stránek ÚHÚL

ÚHÚL spustil anglickou verzi webových stránek www.uhul.cz/home. Vedle prezentace aktivit ústavu zde naleznete složku DOWNLOADS, v níž lze stáhnout mj. Zprávu o stavu lesa a lesního hospodaření v ČR nebo informační materiály o činnosti ÚHÚL v anglickém jazyce.

Proběhl seminář „Priority EU v oblasti lesnictví“

19. 3. 2015 v Hoděšovicích proběhl za spoluúčasti ÚHÚL seminář organizovaný Českou lesnickou společností, zaměřený na problematiku lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí.  Odborníci z ÚHÚL také přednesli příspěvky na téma „OPRL – rekreační funkce a příměstské lesy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji“ a „Lesnická opatření PRV 2014 – 2020“.

LHO pro mobilní zařízení

Dne 25.3.2015 změnil poskytovatel mapových služeb Seznam.cz způsob, jakým poskytuje své podkladové mapy (mapa turistická, letecká, základní). Spolu s mapami se změnilo i programové vybavení, které tyto mapy zobrazuje na straně webového prohlížeče.

Číst dál...

Data ÚHÚL – práce s formátem SVG

Na blogu GISMentors lze nalézt první díl návodu o vizualizaci prostorových dat z databáze PostGIS ve formátu SVG. Mentoři pracují s volně stažitelnými daty, v tomto případě využili vedle prostorových dat ORP z RÚIAN i informace o zastoupení dřevin z SLHP z webových stránek ÚHÚL. Více informací zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...