Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Setkání lesníků Vysočiny 2015

Byla otevřena registrace na jubilejní 20. setkání lesníků Vysočiny. Setkání proběhne 5. 6. 2015, jeho tématem je Nová technologie pro zpevnění lesních cest KAPS-LE. Organizace akce probíhá za spoluúčasti ÚHÚL.  
 
Podrobnosti a pozvánka na seminář

Aktualizace formulářů k Nařízení o dřevě

Byly aktualizovány formuláře "Lesní hospodářskou evidence pro potřeby centrální evidence" a zároveň byl přidán nový formulář "Lesní hospodářská evidence pro vlastníka s 1 LHC". Jednotlivé formuláře a návod k jejich vyplnění naleznete zde.

Národní seznam uznaných zdrojů

Byl zveřejněn Národní seznam uznaných zdrojů 2014, který naleznete zde. Tento seznam pro ČR vede Ministerstvo zemědělství a podrobnosti k Národním seznamům členských států EU uvádí Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 (vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin).

GIS Ostrava 2015

ÚHÚL se účastní mezinárodní konference věnované geoinformatice GIS Ostrava 2015, která je organizována pod záštitou České asociace pro geoinformatiku. Konference se koná v termínu 26-28. 1. 2015 v nové aule VŠB-TU Ostrava.

Číst dál...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2016

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2016

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...