Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Program KoPla 2015 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány pro rok 2015 – nově v sekci Ke stažení.

Rok 2015 v duchu oslav 80. výročí ÚHÚL

ÚHÚL slaví 80. výročí od svého založení. Byl založen v roce 1935 jako "lesní taxační kancelář" se sídlem na zámku v Brandýse nad Labem. Postupem času se měnila náplň ústavu i jeho název. Vždy však bylo jeho posláním, v souladu s rozhodnutím zřizovatele, kterým i v roce 1935 bylo ministerstvo zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesích v naší republice.

Číst dál...

ÚHÚL v Newsletteru MZe

Medailonek ÚHÚL s popisem vybraných činností ústavu včetně několika aktualit o zpřístupnění dat ÚHÚL najdete v 7. čísle Newsletteru Ministertva zemědělství - informačního zpravodaje ministerstva pro odbornou veřejnost. Newsletter je možné stáhnout zde.

Nová aplikace pro mobilní zařízení

V Katalogu mapových informací byla zveřejněna nová mapová aplikace – Lesní hospodářské osnovy. Nová mapová aplikace je primárně určena pro zobrazení lesních hospodářských osnov na mobilních zařízeních, typu tablet nebo mobilní telefon. Jedná se o aplikaci pracující v online režimu, s využitím mobilního připojení k internetu.

Seminář Lesní pedagogika – právní souvislosti

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Právní rámec provozování lesní pedagogiky určují především zákon o lesích, nový občanský zákoník a při práci se školami také školský zákon včetně navazujících předpisů. Z těchto obsáhlých právních dokumentů vyplývají různé odpovědnosti, souvislosti a konsekvence pro různé aktéry.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...