Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nová aktualizace kůrovcové mapy v období od září 2018 až červenec 2019

Ze satelitních dat PlanetScope pořízených převážně v období druhé poloviny července 2019 byla aktualizována kůrovcová mapa. Tato mapa detekuje těžby ve smrkových porostech za období mezi koncem září 2018 až červencem 2019 a mrtvé (suché) stromy detekované k datu pořízení snímků.

Číst dál...

ÚHÚL na Zemi živitelce 2019

Ve dnech 22.–27. srpna 2019 se na výstavišti v Českých Budějovicích koná mezinárodní agrosalon Země živitelka. Specialisté ÚHÚL budou tradičně poskytovat poradenskou činnost v otázkách lesního hospodářství na stánku našeho zřizovatele Ministerstva zemědělství. Stánek naleznete v pavilonu T1.

Číst dál...

Aktualizace opatření ke kůrovcové kalamitě

Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 je veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 30. 8. 2019, kterou se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. ÚHÚL se podílel zejména na příloze č.1 tohoto opatření, kde jsou zařazena katastrální území, která jsou kalamitou nejvíce poškozena.

Číst dál...

Mistrovství Evropy lesníků a vlastníků lesa v orientačním běhu

Od 6. do 10. srpna 2019 se uskuteční Mistrovství Evropy lesníků a vlastníků lesa v orientačním běhu v České republice. Závody jsou vhodné pro věkové kategorie od 10 do 75 let a jsou otevřené i pro rodinné příslušníky. V rámci mistrovství se běží sprint, krátká trať a štafety. ÚHÚL je jedním z organizátorů závodu.
Více informací a přihlášení na www.efol2019.cz

Pozvánka EFOL 2019

Výroční zpráva 2018

Informace o činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2018 najdete ve výroční zprávě. Ta je ke stažení zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...