Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

PDS KoPla.NET 2020

Testovací verzi  programu ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy lesů pro rok 2020, je možné stáhnout na webových stránkách PDS s.r.o – zde. Tato verze neobsahuje kontrolní mechanizmus pro povinné položky LVS a ZAKM_PSK, které byly doplněny do ISLH pro LHP a LHO s počátkem platnosti v roce 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství z ledna 2020.

Číst dál...

PF 2020

Přejeme vám pohodové Vánoce a pestrý rok 2020.

novorocenka UHUL web2020-2 pdf

Mezinárodní lesnická soutěž YPEF na pobočkách ÚHÚL

Pobočky Brno, České Budějovice, Kroměříž, Olomouc a Stará Boleslav se zapojily do mezinárodní lesnické soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích. Lesní pedagogové na pobočkách připravují pro tříčlenné týmy žáků 2. stupně a studentů středních škol soutěž v lesnických znalostech a dovednostech. Vítězná družstva z každého místního kola postupují do regionálního kola a mohou se dostat až do kola národního. Vítěz národního kola pak Českou republiku reprezentuje v kole mezinárodním. Přihlaste se na www.ypef.cz.

Číst dál...

Publikace Národní inventarizace lesů v České republice – výsledky druhého cyklu 2011–2015

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem předkládá lesnické veřejnosti a všem dalším zájemcům výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL) v České republice uskutečněné v letech 2011–2015.

Publikace navazuje na souhrn informací vydaný v roce 2007 po dokončení historicky první statistické inventarizace na území ČR v letech 2001–2004. Provedení obou národních inventarizací lesů bylo našemu ústavu uloženo prostřednictvím nařízení vlády ČR.

Číst dál...

Aktualizace rajonizace lesů – opatření obecné povahy

Dne 9.12.2019 vydalo Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy (63920/2019-MZE-16212) s novou přílohou vymezující katastrální území mimořádně zasažené kůrovcem. Toto opatření rozšiřuje dříve vydané opatření obecné povahy Ministerstva. Rozšíření dotčeného území bylo stanoveno na základě spolupráce MZe a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...