Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2013, tzv. Zelená zpráva, podávající souhrn údajů o lesním hospodářství v daném roce vyvěšena zde. Najdete v ní mj.  údaje o vývoji lesnatosti, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích, o mezinárodních aktivitách a o nových legislativních a koncepčních dokumentech ČR. Zprávu schvaluje vláda ČR a vydává Ministerstvo zemědělství.

Pozvánka na seminář k Národnímu programu

ÚHÚL se podílí na odborném zajištění cyklu 4 seminářů, které proběhnou na podzim 2014 napříč ČR.  Semináře objasňují problematiku novely zákona č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů se zaměřením na Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Číst dál...

Národní program – zásady dotací

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo zásady, kterými se na základě § 2j zákona č. 149/2003 Sb. upravují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 v oblastech podpory genových základen, podpory uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podpory zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu a podpory Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.

Číst dál...

Školení k Nařízení o dřevě

Další vlna školení k problematice Nařízení o dřevě začíná již příští týden, 8. září 2014 školením v Trutnově. Školení jsou určena vlastníkům lesů, dovozcům dřeva ze zemí mimo EU, obchodníkům se dřívím a dřevařskými výrobky, zpracovatelům dřeva, pracovníkům státní správy, odborným lesním hospodářům, představitelům školství, vědy a výzkumu, poradcům a konzultantům, aktérům rozvoje venkova a dalším,

Číst dál...

Nová mapová prezentace – Smíšenost lesů

V Katalogu mapových informací byla zveřejněna nová mapová vrstva – Smíšenost lesů. Vrstva zobrazuje plochy lesa podle smíšení dřevin na dvou úrovních jednotek prostorového rozdělení lesa – na úrovni porostní skupiny a na úrovni porostu.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...