Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL žádá právnické i fyzické osoby, které se aktivně zabývají poradenstvím v oblasti lesního hospodářství, aby se přihlásily do seznamu, který bude umístěn na portálu Ministerstva zemědělství  eAGRI a umožní tak zájemcům lépe se orientovat v této oblasti. Tato aktivita vyplývá z Klíčové akce 5 Podpořit spolupráci vlastníků lesů, platného Národního lesnického programu.
Více informací zde.

Myslivecká evidence 2013

Na Portál myslivosti byla přidána data myslivecké evidence za kraje i ČR za rok 2013 obsahující informace o mysliveckém hospodaření v jednotlivých krajích (základní údaje o honitbách, počty loveckých psů, počty držitelů platných loveckých lístků, klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře, výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří apod.).

Vzdělávací seminář k Týdnu lesů

Týden lesů se v ČR koná každoročně druhý květnový týden.  Záměrem vyhlášení Týdne lesů je, aby v tomto období lesnické subjekty a organizace zabývající se lesnickou osvětou napříč ČR zintenzivnily práci s veřejností a podporovaly zviditelnění lesníků a lesního hospodaření. Jako nosné téma Týdne lesů 2015 byla vyhlášena ochrana lesa, se sloganem:

Číst dál...

Aktualizace aplikace SIL

Na portále MZe - eAGRI byla zveřejněna nová, aktualizovaná verze aplikace SIL, prostřednictvím které jsou publikovány výsledky a součty podrobných údajů obsažených v databázi platných lesních hospodářských plánů a osnov, které jsou uloženy v informačním a datovém centru (IDC) ÚHÚL.

Číst dál...

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2013, tzv. Zelená zpráva, podávající souhrn údajů o lesním hospodářství v daném roce vyvěšena zde. Najdete v ní mj.  údaje o vývoji lesnatosti, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích, o mezinárodních aktivitách a o nových legislativních a koncepčních dokumentech ČR. Zprávu schvaluje vláda ČR a vydává Ministerstvo zemědělství.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...