Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

ÚHÚL na veletrhu Silva Regina 2014

Srdečně Vás zveme na odborný program, který ÚHÚL pořádá u příležitosti 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina 2014. Veletrh se koná na brněnském výstavišti od 30. března do 3. dubna 2014.

Národní inventarizace lesů / Nařízení EU o dřevě / Poradenství / Lesní pedagogika on-line – to vše a mnohem více Vás čeká na stánku ÚHÚL, v  pavilonu Z, po celou dobu konání veletrhu v době od 9 do 17 hod. Seznamte se s ÚHÚL a jeho činností blíže.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Číst dál...

Upozornění – geoportal1.uhul.cz

Mapové aplikace, které jsou umístěny na serveru ÚHÚL geoportal1.uhul.cz (např.: Oblastní plány rozvoje lesů, Vlastnické poměry, Etážovitost) mohou vykazovat dočasné výpadky v rámci rutinního provozu. Na základě nutných úprav a změn spojených s přípravou nového hardwarového a softwarového zajištění dochází v současné době k odladění všech potřebných komponent za účelem zajištění opětovného bezproblémového provozu.

Mapové aplikace ÚHÚL v prohlížeči Google Chrome

Při používání internetového prohlížeče Google Chrome může dojít k problémům se spouštěním mapových aplikací ÚHÚL. Při spouštění aplikací, které je vyvoláno prostřednictvím nabídky „otevřít odkaz na nové kartě“, nedojde ke spuštění požadované aplikace.

Pokud je použita volba „otevřít odkaz v novém okně“  problém se spuštěním se neobjevuje. Na základě testování je možné sdělit, že problém není na straně ÚHÚL, ani portálu Ministerstva zemědělství eAGRI, ale s největší pravděpodobností v samotném prohlížeči Google Chrome.

Číst dál...

Výdej dat LHP vlastníka Lesy ČR, s.p., ve výměnném formátu XML

Data lesních hospodářských plánů (LHP) vlastníka Lesy ČR, s.p., nejsou dotačními daty podle rozpočtového zákona ČR a ÚHÚL je nezískal v rámci těchto dotačních pravidel.

Číst dál...

Stanovisko k poskytování územně analytických podkladů

Stanovisko ÚHÚL k poskytování územně analytických podkladů definovaných zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...