Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nová aplikace pro mobilní zařízení

V Katalogu mapových informací byla zveřejněna nová mapová aplikace – Lesní hospodářské osnovy. Nová mapová aplikace je primárně určena pro zobrazení lesních hospodářských osnov na mobilních zařízeních, typu tablet nebo mobilní telefon. Jedná se o aplikaci pracující v online režimu, s využitím mobilního připojení k internetu.

Seminář Lesní pedagogika – právní souvislosti

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Právní rámec provozování lesní pedagogiky určují především zákon o lesích, nový občanský zákoník a při práci se školami také školský zákon včetně navazujících předpisů. Z těchto obsáhlých právních dokumentů vyplývají různé odpovědnosti, souvislosti a konsekvence pro různé aktéry.

Číst dál...

Žádosti k Národnímu programu nově v elektronické podobě

Na portálu Ministerstva zemědělství eAGRI v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu ERMA byl doplněn modul Genofond, který obsahuje informace vztahující se k Národnímu programu zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin. Novinkou je možnost vyplnění žádostí pro poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin, pro poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin a pro zařazení genetického zdroje lesních dřevin zařazených do Národního programu v podobě elektronických formulářů. Modul plní i funkci informační, např. o Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin. Modul naleznete zde.

Aktualizovaná mapová prezentace - HONITBY

V Katalogu mapových informací byla aktualizována mapová vrstva Honitby (včetně nehonebních pozemků) se stavem k 31.3.2014

ÚHÚL jako jeden z účastníků konference ForestSat

Konference ForestSat se koná tradičně v dvouletém cyklu na různých místech světa. Je to ojedinělá akce, která se věnuje výhradně novým metodám a aplikačním postupům využití dálkového průzkumu Země (DPZ) v lesnictví. ForestSat 2014, která se koná v listopadu v Itálii,  takto navazuje na předešlé akce s tématikou nových postupů zpracování obrazu, prezentace nových senzorů, analýzy 3D dat, využití výstupů v provozním lesnictví, národních inventarizacích, atp.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...