Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

ÚHÚL se účastní setkání stakeholderů Karpatské úmluvy – kulaté stoly, listopad 2014

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva) byla připravena z iniciativy Ukrajiny a za technické a odborné pomoci Programu OSN pro životní prostředí. Českou republikou byla vyjádřena podpora ochrany karpatského regionu a odhodlání přispět k jeho rozvoji podpisem v květnu 2003 v Kyjevě.

Číst dál...

Nová mapová prezentace – Druhová skladba

V Katalogu mapových informací byla zveřejněna nová mapová vrstva – Druhová skladba (strukturovaný porostní typ). Nová mapová vrstva zobrazuje rozčlenění lesa podle strukturovaných porostních typů (SPT), neboli: 

Číst dál...

Tisková konference u nejvyššího stromu Česka - 22. 10. 2014, pozvánka pro média

Ve spolupráci s neziskovou organizací PEFC ČR, si dovoluje ÚHÚL pozvat zástupce médií na terénní tiskovou konferenci, která se bude konat ve středu 22.října 2014. Tisková konference je spojena s ukázkovým přeměřením unikátního exempláře douglasky tisolisté, který je současně nejvyšším stromem v Česku. Exkurze porostu pak bude spojena s prezentací certifikačního systému PEFC a aktuálními údaji o stavu lesů v České republice.
Více informací včetně pozvánky naleznete zde.

.

Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL žádá právnické i fyzické osoby, které se aktivně zabývají poradenstvím v oblasti lesního hospodářství, aby se přihlásily do seznamu, který bude umístěn na portálu Ministerstva zemědělství  eAGRI a umožní tak zájemcům lépe se orientovat v této oblasti. Tato aktivita vyplývá z Klíčové akce 5 Podpořit spolupráci vlastníků lesů, platného Národního lesnického programu.
Více informací zde.

Myslivecká evidence 2013

Na Portál myslivosti byla přidána data myslivecké evidence za kraje i ČR za rok 2013 obsahující informace o mysliveckém hospodaření v jednotlivých krajích (základní údaje o honitbách, počty loveckých psů, počty držitelů platných loveckých lístků, klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře, výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří apod.).

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...