Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Upozornění – geoportal1.uhul.cz

Mapové aplikace, které jsou umístěny na serveru ÚHÚL geoportal1.uhul.cz (např.: Oblastní plány rozvoje lesů, Vlastnické poměry, Etážovitost) mohou vykazovat dočasné výpadky v rámci rutinního provozu. Na základě nutných úprav a změn spojených s přípravou nového hardwarového a softwarového zajištění dochází v současné době k odladění všech potřebných komponent za účelem zajištění opětovného bezproblémového provozu.

Mapové aplikace ÚHÚL v prohlížeči Google Chrome

Při používání internetového prohlížeče Google Chrome může dojít k problémům se spouštěním mapových aplikací ÚHÚL. Při spouštění aplikací, které je vyvoláno prostřednictvím nabídky „otevřít odkaz na nové kartě“, nedojde ke spuštění požadované aplikace.

Pokud je použita volba „otevřít odkaz v novém okně“  problém se spuštěním se neobjevuje. Na základě testování je možné sdělit, že problém není na straně ÚHÚL, ani portálu Ministerstva zemědělství eAGRI, ale s největší pravděpodobností v samotném prohlížeči Google Chrome.

Číst dál...

Výdej dat LHP vlastníka Lesy ČR, s.p., ve výměnném formátu XML

Data lesních hospodářských plánů (LHP) vlastníka Lesy ČR, s.p., nejsou dotačními daty podle rozpočtového zákona ČR a ÚHÚL je nezískal v rámci těchto dotačních pravidel.

Číst dál...

Stanovisko k poskytování územně analytických podkladů

Stanovisko ÚHÚL k poskytování územně analytických podkladů definovaných zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zde.

Přístup k zabezpečeným aplikacím na portálu eAGRI

Postup získání přístupových údajů do zabezpečené části portálu eAGRI k aplikacím jako Datový sklad pro státní správu lesů / myslivosti, Aplikace pro výpočet náhrad na činnost odborného lesního hospodáře aj. pro referenty státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech zveřejněn zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...