Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nový PRV a návrhy investic do lesnictví

Vláda ČR 9. 7. 2014 schválila Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Jde o základní dokument Ministerstva pro čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v daném programovém období.

Číst dál...

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje na období 2014 až 2018 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“) podle § 2a zákona č. 149/2003 Sb.

Číst dál...

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva ÚHÚL za rok 2013 zveřejněna. Najdete ji zde.

Myslivecká evidence za kraje

Na Portálu myslivosti byla zpřístupněna data myslivecké evidence za kraje ČR od roku 2002 do současnosti (výměry honiteb, způsob jejich obhospodařování, počty loveckých psů, početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře, počty držitelů platných loveckých lístků, klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře, výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří atd.).

Formuláře hospodářské evidence pro CESNaP

Formuláře pro poskytování údajů lesní hospodářské evidence do Centrální evidence systému náležité péče (CESNaP) dle vyhlášky č. 285/2003 Sb. byly aktualizovány. Naleznete je zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...