Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nové mapové vrstvy vybraných druhů zvěře

V rámci mapové aplikace Honitby ČR, byly zveřejněny nové mapové prezentace. Jedná se o kartogramy vybraných druhů zvěře, vycházející z dat myslivecké evidence na jednotlivých ORP.

Číst dál...

​Prezentace ÚHÚL na konferenci GIS Ostrava 2017

Zástupci ÚHÚL se aktivně účastnili mezinárodní konference GIS Ostrava 2017 „Geoinformatika v pohybu“, která proběhla 22.-24. 3. 2017 v Ostravě  (http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/). Mgr. Michal Kučera prezentoval dosažené výsledky práce Specializovaného pracoviště dálkového průzkumu Země příspěvkem s názvem „Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů z družicových dat Sentinel-2“.
 
Prezentace zde.

Výpis dat KN v aplikacích ÚHÚL

Na základě změn provedených ve službách ČÚZK, které ÚHÚL využívá ve svých aplikacích, došlo k úpravě přístupu a detailu poskytovaných údajů na výpisu z dat KN.

Číst dál...

Zpomalení aplikací za eAGRI

ÚHÚL Brandýs nad Labem využívá pro provoz některých svých aplikací portál Ministerstva zemědělství - eAGRI. V poslední době se objevují závažná zpomalení veškerého provozu v rámci tohoto portálu.

Řešení problémů s rychostí a odezvou aplikací, je v kompetencích Mze jakožto provozovatele portálu eAGRI, nikoli ÚHÚL.

Setkání lesníků Vysočiny 2017

Byla otevřena registrace na 22. setkání lesníků Vysočiny "Chřadnutí jasanu v NPR Ransko". Setkání proběhne 2. 6. 2017. Organizace akce probíhá za spoluúčasti ÚHÚL.

Podrobnosti a pozvánka na seminář

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...