Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě – Etapa II

Etapa II Generelu obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě pokračuje v monitoringu a vyhodnocení situace kůrovcové kalamity v roce 2018 na sledovaném území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Číst dál...

Základní a závěrečná šetření OPRL2

V průběhu let 2018 až 2024 budou probíhat základní a závěrečná šetření OPRL2 pro jednotlivé přírodní lesní oblasti. Termíny základních a závěrečných šetření budou průběžně aktualizovány a dostupné spolu s podkladovými materiály v tabulce u jednotlivých přírodních lesních oblastí.

ÚHÚL se zapojí do soutěže YPEF

Do letošního 9. ročníku mezinárodní znalostní soutěže Young People in European Forests (YPEF), tedy Mladí lidé v evropských lesích, se zapojí 5 poboček ÚHÚL. Lesničtí odborníci připravují soutěžní otázky i "poznávačky" pro tříčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol. Místní kola, která ÚHÚL pořádá nebo se na jejich konání podílí, se konají v Brně, Českých Budějovicích, Kroměříži, Olomouci a Staré Boleslavi. Celkem se v České republice místní kola konají na 51 místech. Přihlásit svou školu do soutěže můžete na stránkách YPEF, kde najdete i kontakty na organizátory jednotlivých kol.

Číst dál...

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo znění Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019–2027 a souvisejících Zásad pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019-2027.

Číst dál...

Kůrovcová mapa

Na základě spolupráce autorů projektu KŮROVCOVÉ INFO (Lesnická práce http://www.lesprace.cz/, Lesní ochranná služba http://www.vulhm.cz/los)  a Specializovaného pracoviště dálkového průzkumu Země Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (SP DPZ ÚHÚL) vznikl nový datový podklad pod názvem Kůrovcová mapa. Tato mapa zobrazuje plochy zvýšeného rizika šíření kůrovců do okolních porostů. Mapa vznikla na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů z družicových dat PlanetScope pro území ČR pokryté smrkovými porosty. Mapa obsahuje detekci suchých stromů a nově vzniklých holin (stav k září 2018). Tato detekce proběhla v prostředí objektové analýzy obrazu pro území s výskytem smrku nad 12 m výšky. Nově vzniklé holiny jsou detekovány za období od srpna 2018 do konce září 2018.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...