Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Seminář k pěstování douglasky tisolisté

Česká lesnická společnost za pomocí pobočky ÚHÚL v Jablonci nad Nisou uspořádala dne 21. 6. 2018 seminář věnovaný problematice pěstování douglasky tisolisté v ČR. Seminář se konal v oblasti výskytu našich nejvyšších douglasek, na panství Návarov, dopolední část semináře se zajímavými prezentacemi v sokolovně obce Vlastiboř. V referátech nás nejprve Ing. Krupka (Lesy ČR, s. p.) seznámil s historií pěstování douglasky v této lokalitě.

Číst dál...

Výroční zpráva 2017

Informace o činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2017 najdete ve výroční zprávě. Ta je ke stažení zde.

Nový ročník dat v aplikaci SIL

​Do aplikace SIL, která je dostupná v Katalogu datových informací, byl doplněn nový ročník dat. V současné době lze získat informace o lese, také z podkladů dat LHP/O příjmutých v roce 2017.

Sekce "Mapové" přehledy byla dále rozšířena o nové možnosti výstupů. Aplikaci SIL naleznete zde.

7. České uživatelské fórum Copernicus

Zástupci ÚHÚL Petr Lukeš a Radim Strejček se aktivně účastnili 7. uživatelského fóra COPERNICUS. Tuto akci pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague ve dnech 7.-8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Petr  Lukeš (zároveň zaměstnanec Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe) prezentoval téma „Význam in-situ dat pro monitoring vegetace pomocí DPZ“ ve které představil výsledky vývoje metodiky hodnocení zdravotního stavu lesních porostů České republiky.

Číst dál...

Servisní zásah v prostředí Mze

Ve dnech 23 - 24. 6. 2018 nebudou z důvodu patchování AGB webových služeb, na produkčním prostředí Mze, dostupné některé webové služby. Tento servisní výpadek se může týkat, také aplikací provozovaných ÚHÚL, které mohou být dočasně nedostupné a nebo dostupné pouze s omezeným provozem.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...