Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Mezinárodní konference 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids

Na mezinárodní konferenci 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids http://wmrg.ldf.mendelu.cz/en/ zástupci ÚHÚL představili příspěvek „Rozvoj populace černé zvěře v České republice a její vliv na drobnou zvěř“ The Development of the Wild Boars Abundance in the Czech Republic, and Influence of Wild Boar on Small Game Populations.

Číst dál...

Seminář k aktualizaci OPRL

Seminář s názvem Oblastní plány rozvoje lesů 2 proběhl 28. 6. 2018 na Ministerstvu zemědělství a organizovala jej Česká lesnická společnost ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a Ministerstvem zemědělství. Na semináři byly představeny novinky týkající se procesu aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), který začíná v letošním roce a potrvá až do roku 2024. Zpracování OPRL zajišťuje ÚHÚL na základě zadání Ministerstva zemědělství.

Materiály ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách ÚHÚL.

Seminář k pěstování douglasky tisolisté

Česká lesnická společnost za pomocí pobočky ÚHÚL v Jablonci nad Nisou uspořádala dne 21. 6. 2018 seminář věnovaný problematice pěstování douglasky tisolisté v ČR. Seminář se konal v oblasti výskytu našich nejvyšších douglasek, na panství Návarov, dopolední část semináře se zajímavými prezentacemi v sokolovně obce Vlastiboř. V referátech nás nejprve Ing. Krupka (Lesy ČR, s. p.) seznámil s historií pěstování douglasky v této lokalitě.

Číst dál...

Výroční zpráva 2017

Informace o činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2017 najdete ve výroční zprávě. Ta je ke stažení zde.

Nový ročník dat v aplikaci SIL

​Do aplikace SIL, která je dostupná v Katalogu datových informací, byl doplněn nový ročník dat. V současné době lze získat informace o lese, také z podkladů dat LHP/O příjmutých v roce 2017.

Sekce "Mapové" přehledy byla dále rozšířena o nové možnosti výstupů. Aplikaci SIL naleznete zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...