Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nové mapy zdravotního stavu lesů

Do Katalogu mapových informací byly  v sekci Dálkový průzkum země přidány tři nové vrstvy. Vychází z analýzy dat senzoru MODIS (NASA):

  • trendy zdravotního stavu lesů,
  • anomálie vegetace a,
  • maxima indexu NDII ve vegetační sezóně (Normalized Difference Infrared Index – Poměrový infračervený index).

Číst dál...

Meliorované plochy ČR v nové podobě

Mapová prezentace Meliorované plochy ČR, kterou naleznete ve veřejné části katalogu mapových informací, byla graficky aktualizována a v současné podobě, tato prezentace navazuje svým vzhledem na ostatní mapové přehledy, které ÚHÚL zpřístupňuje široké veřejnosti. Jedná se tak o další z grafických prezentací ÚHÚL, která byla převedena do podoby nového mapového okna.

Oznámení o prodeji nemovitosti

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, nabízí k prodeji nepotřebné nemovitosti:
 
Rodinný dům ve Frýdku-Místku, ul. Na Veselé, č. p. 777
Provozní budovu v Březové (okres Karlovy Vary), ul. Hamerská, č. p. 51
 
Podrobnosti o prodávaných nemovitostech naleznete zde.

Aplikace LHO aktualizována

Webová aplikace pro vizualizaci lesních hospodářských osnov (LHO), ve verzi HTML, byla aktualizována v části mapového zobrazení. V současné podobě je použit, pro zobrazení mapových vrstev, souřadnicový systém Mercator.

Číst dál...

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva ÚHÚL za rok 2015 byla zveřejněna. Najdete ji zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...