Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

ÚHÚL drží krok s moderními technologiemi

Zástupci ÚHÚL se dne 19.1.2017 zúčastnili úvodního setkání k projektu Databio (plný název Data-Driven Bioeconomy) v Luxemburgu.  Tento projekt byl zahájen 1.1.2017 v rámci programu Horizon2020 a bude pokračovat do konce roku 2019. Konsorcium projektu je složeno ze 48 partnerů z 18 států Evropy.

Číst dál...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2018

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2018.

PF 2017

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2017.

PF2017 CJ

Program KoPla 2017 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány pro rok 2017 – nově v sekci Ke stažení.

Prezentace Honitby ČR - nově včetně kontaktů

Mapová prezentace Honitby ČR obsahuje nově kontaktní informace na odpovědné osoby v rámci myslivekého hospodaření v dané honitbě. Tyto kontakty jsou uvedeny na základě poskytnutých informací, ze strany jednotlivých subjektů. Podklady byly získány v rámci kampaně, kterou provedl ÚHÚL v roce 2015. ÚHÚL v tomto případě nezaručuje aktuálnost a úplnost těchto údajů.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...