Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

ÚHÚL nositelem oprávnění Dřevo je cesta

Dne 30. 11. se v Národním domě na Vinohradech stal ÚHÚL nositelem oprávnění Dřevo je cesta, které převzal náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. Toto oprávnění vydává Nadace Dřevo pro život v rámci projektu Dřevo je cesta. Posláním Nadace Dřevo pro život, a tedy i projektu Dřevo je cesta, je podporovat využití dřeva jako domácí obnovitelné suroviny v každodenní životě. Používáním dřeva pomáháme naší společnosti i planetě tím, že:

Číst dál...

​Evropští lesní pedagogové se setkali na Vysočině

Ve dnech 3. až 6. října 2017 proběhl ve Sněžném-Milovech 12. Evropský kongres lesní pedagogiky, na kterém se setkalo na 140 lesních pedagogů z celé Evropy. Akce byla organizována Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Pracovní skupinou Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR a evropskou pracovní skupinou FAO a UNECE pro lesní pedagogiku. Akci finančně podpořil Kraj Vysočina a Lesy České republiky, s.p. Tématem kongresu byla otázka, zda je lesní pedagogika spíše prostředkem komunikace lesnických subjektů nebo spíše vzděláváním k udržitelnému rozvoji.

Číst dál...

Nové mapy jehličnatých a listnatých lesů v ČR

Díky využití dat získaných při terénním šetření Národní inventarizace lesů a analýzou družicových snímků Sentinel-2 jsme získali jedinečný systém pro opakované automatizované mapování dřevin pro území České republiky s vysokou mírou detailu. Tematická přesnost mapy je 93,4 % a prostorové rozlišení rastrového výstupu je 10m/pixel, což je rozlišení 10 x 10 m. Přestože nelze vidět jednotlivé stromy, je možné dostatečně rozlišit shluky korun stromů v rámci jedné porostní skupiny.

Číst dál...

Mapa detekce těžeb byla aktualizována

V rámci pravidelných úprav mapových prezentací a doplňování jejich podkladů, došlo v prezentaci Dálkového průzkumu země, k zpřístupnění nové položky legendy. V mapové vrstvě zobrazující detekce těžeb (holiny), byla legenda doplněna o snímkování z roku 2016, východ.

Vzděláváme poradce pro lesnictví

Odborníci ÚHÚL zajišťují specializované ekonomicko-právní poradenství v oblasti lesnictví určené vlastníkům lesa, subjektům hospodařícím v lesích a v rámci metodického vedení i privátním akreditovaným poradcům.

Tito akreditovaní poradci pro oblast lesnictví jsou vedeni v Registru poradců Ministerstva zemědělství

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...