Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Zpomalení aplikací za eAGRI

ÚHÚL Brandýs nad Labem využívá pro provoz některých svých aplikací portál Ministerstva zemědělství - eAGRI. V poslední době se objevují závažná zpomalení veškerého provozu v rámci tohoto portálu.

Řešení problémů s rychostí a odezvou aplikací, je v kompetencích Mze jakožto provozovatele portálu eAGRI, nikoli ÚHÚL.

Setkání lesníků Vysočiny 2017

Byla otevřena registrace na 22. setkání lesníků Vysočiny "Chřadnutí jasanu v NPR Ransko". Setkání proběhne 2. 6. 2017. Organizace akce probíhá za spoluúčasti ÚHÚL.

Podrobnosti a pozvánka na seminář

Nová podoba portálu myslivosti

ÚHÚL, v rámci svých webových stránek, dlouhodobě provozoval Portál myslivosti, který byl zdrojem základních informací o myslivosti v ČR. Vzhledem k tomu, že rozsah tohoto oboru je značný a dosavadní podoba Portálu již neodpovídala potřebám uživatelů, byla provedena aktualizace této části webových stránek ÚHÚL a Portál myslivosti získal novou vizuální i obsahovou podobu.

Číst dál...

ÚHÚL drží krok s moderními technologiemi

Zástupci ÚHÚL se dne 19.1.2017 zúčastnili úvodního setkání k projektu Databio (plný název Data-Driven Bioeconomy) v Luxemburgu.  Tento projekt byl zahájen 1.1.2017 v rámci programu Horizon2020 a bude pokračovat do konce roku 2019. Konsorcium projektu je složeno ze 48 partnerů z 18 států Evropy.

Číst dál...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2018

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2018.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...