Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

PF 2017

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2017.

PF2017 CJ

Program KoPla 2017 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány pro rok 2017 – nově v sekci Ke stažení.

Prezentace Honitby ČR - nově včetně kontaktů

Mapová prezentace Honitby ČR obsahuje nově kontaktní informace na odpovědné osoby v rámci myslivekého hospodaření v dané honitbě. Tyto kontakty jsou uvedeny na základě poskytnutých informací, ze strany jednotlivých subjektů. Podklady byly získány v rámci kampaně, kterou provedl ÚHÚL v roce 2015. ÚHÚL v tomto případě nezaručuje aktuálnost a úplnost těchto údajů.

SIL - mapové sekvence v nové podobě

Webová aplikace SIL, prostřednictvím které lze získat informace o stavu lesa, dle zadaného typu požadavku, byla aktualizována v části Lesní hospodářské plány a osnovy - Mapové sekvence.

Současná forma, této mapové prezentace, umožňuje přehlednější a rychlejší vizualizaci změn v jednotlivých letech. Mapový výstup se mění při umístění kurzoru nad příslušný rok, pro který byl zpracován, bez nutnosti dalšího výběru nebo použití tlačítka myši.

Číst dál...

Zeměpisná mapa jako součást mapových projektů ÚHÚL

Do všech mapových aplikací a projektů, které ÚHÚL zpřístupňuje na svém geoportálu, případně prostřednictvím portálu MZe eAGRI, byla přidána nová vrstva, v podobě zěměpisné mapy od poskytovatele Seznam.cz. Tuto mapu a její volitelné zobrazení naleznete v přehledu mapových legend, konkrétně části Mapy.cz.

Kompletní seznam všech mapových aplikací a projektů ÚHÚL, naleznete na webových stránkách v části Mapy a data/Katalog mapových aplikací.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...