Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2021

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2021

Aktualizace vývoje zdravotního stavu porostů a kůrovcové mapy z DPZ

V katalogu mapových informací byla umístěna nová „Rozdílová mapa indexu listové plochy“ za období 2018-2019. Tato mapa vznikla na základě porovnání změny hodnot indexu listové plochy (LAI) ze satelitních dat Sentinel 2 v období léta 2018 a léta 2019. Tato změna koreluje s hodnocením změny zdravotního stavu porostů*. Přírůstek LAI (zvýšení biomasy) je indikován zeleně, úbytek LAI (snížení biomasy) je hodnocen ve dvou kategoriích mírný pokles (žlutě) a výrazný pokles (červeně). Tato mapa prezentuje především analýzu trendu vývoje, a to i s ohledem na použité prostorové rozlišení 20 m.

Číst dál...

PDS KoPla.NET 2020

Testovací verzi  programu ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy lesů pro rok 2020, je možné stáhnout na webových stránkách PDS s.r.o – zde. Tato verze neobsahuje kontrolní mechanizmus pro povinné položky LVS a ZAKM_PSK, které byly doplněny do ISLH pro LHP a LHO s počátkem platnosti v roce 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství z ledna 2020.

Číst dál...

PF 2020

Přejeme vám pohodové Vánoce a pestrý rok 2020.

novorocenka UHUL web2020-2 pdf

Mezinárodní lesnická soutěž YPEF na pobočkách ÚHÚL

Pobočky Brno, České Budějovice, Kroměříž, Olomouc a Stará Boleslav se zapojily do mezinárodní lesnické soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích. Lesní pedagogové na pobočkách připravují pro tříčlenné týmy žáků 2. stupně a studentů středních škol soutěž v lesnických znalostech a dovednostech. Vítězná družstva z každého místního kola postupují do regionálního kola a mohou se dostat až do kola národního. Vítěz národního kola pak Českou republiku reprezentuje v kole mezinárodním. Přihlaste se na www.ypef.cz.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...