Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Zásoby dříví v roce 2019

Na základě dat projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a na základě dat dálkového průzkumu Země aktualizoval ÚHÚL odhady zásob dříví pro rok 2019. Výsledky jsou shrnuty v technické zprávě, kterou najdete na tomto odkazu. Tato analýza aktualizuje a prohlubuje předchozí informace o zásobách dříví v ČR zveřejněné 13. března 2020.

Číst dál...

Změna u dřevařských dovozů z Indonésie

18. května 2020: Informace v této aktualitě jsou nahrazeny textem aktuality z 18. května 2020.

Informujeme dovozce o změnách v režimu licencí FLEGT u dovozu dřeva a výrobků ze dřeva z Indonésie, které nastaly v souvislosti s pandemií Covid-19. Informace a kontakt pro případné otázky najdete v přiloženém dokumentu.

Nové opatření obecné povahy pro lesy

Dne 3.4.2020 vydalo Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy (č.j. 17110/2020-MZE-16212), které ruší dříve vydaná opatření.

Příloha vymezující katastrální území mimořádně zasažená kůrovcem zůstává beze změny. Tato dotčená území byla stanovena na základě spolupráce Ministerstva zemědělství a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a naleznete je online zde.

 

Zásoby dříví v jehličnatých porostech nepoškozených kůrovcovou kalamitou

Zpracovali jsme technickou zprávu „Odhady zásob dříví v převážně jehličnatých porostech do září 2019 nepoškozených kůrovcovou kalamitou“. Najdete ji společně s dalšími výsledky Národní inventarizace lesů zde.

Zprávu ÚHÚL vytvořil v rámci aktualizace informací o stavu zásob dříví v ČR, zejména však jehličnatých porostů poškozovaných kůrovcovou kalamitou a jinými škodlivými činiteli.

Obnova lesních porostů po kalamitě (etapa III)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zpracovaly Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa III). Tento Generel navazuje na předchozí etapu II a pokračuje v monitoringu a vyhodnocení situace vzniku kalamitních ploch jako nových obnovních prvků (holin) po aktuálně probíhající kalamitě.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...