Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Aktualizace mapových kompozic z dat LHPO

Mapové kompozice umístěné v katalogu Mapových informací, které vznikají nad daty lesních hospodářských plánů a osnov (LHP/O), byly aktualizovány o nové vrstvy. Jedná se o výstupy vzniklé nad daty, které byly v minulém roce přijaty do datového skladu ÚHÚL a mají platnost k 31.12.2015.

Aktualizované mapové výstupy najdete zde.

Mapová vrstva Detekce těžeb aktualizována

Mapová prezentace Dálkový průzkum Země byla aktualizovaná v části detekce těžeb. Jedná se o území lesní těžby (holé seče, řediny, nahodilé těžby). Byly přidány výsledky analýzy časové řady normalizovaného digitálního modelu povrchu (nDSM) vytvořeného z archivních dat leteckého měřického snímkování (LMS).

Číst dál...

Nové mapy zdravotního stavu lesů

Do Katalogu mapových informací byly  v sekci Dálkový průzkum země přidány tři nové vrstvy. Vychází z analýzy dat senzoru MODIS (NASA):

  • trendy zdravotního stavu lesů,
  • anomálie vegetace a,
  • maxima indexu NDII ve vegetační sezóně (Normalized Difference Infrared Index – Poměrový infračervený index).

Číst dál...

Meliorované plochy ČR v nové podobě

Mapová prezentace Meliorované plochy ČR, kterou naleznete ve veřejné části katalogu mapových informací, byla graficky aktualizována a v současné podobě, tato prezentace navazuje svým vzhledem na ostatní mapové přehledy, které ÚHÚL zpřístupňuje široké veřejnosti. Jedná se tak o další z grafických prezentací ÚHÚL, která byla převedena do podoby nového mapového okna.

Oznámení o prodeji nemovitosti

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, nabízí k prodeji nepotřebné nemovitosti:
 
Rodinný dům ve Frýdku-Místku, ul. Na Veselé, č. p. 777
Provozní budovu v Březové (okres Karlovy Vary), ul. Hamerská, č. p. 51
 
Podrobnosti o prodávaných nemovitostech naleznete zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...