Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Držitel a uživatel honitby - nové mapové prezentace

Mapová prezentace honiteb ČR, byla rozšířena o dvě nové grafické vrstvy. Jedná se o vrstvu držitelů a uživatelů jednotlivých honiteb. Nové grafické prezentace, spolu s původní vrstvou, tak poskytují detailnější informace spojené s problematikou honiteb v ČR.

Máte lesnické vzdělání a zájem o práci v oboru?

ÚHÚL nabízí různorodou pracovní náplň v řadě oblastí lesnictví, účastní se zahraničních projektů. Práce v ÚHÚL je ideální pro získání praxe a vlastní odborný rozvoj.

Přidejte se k týmu ÚHÚL, naplňte své povolání v lesnickém oboru.
Podrobnosti zde.

České uživatelské fórum Copernicus

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se aktivně zúčastnil 5. Českého uživatelského fóra Copernicus, které bylo součástí mezinárodní konference Living Planet Symposium 2016 pořádané v Praze. Za ÚHÚL vystoupil Ing. Petr Lukeš, Ph.D., s prezentací "Hodnocení zdravotního stavu lesů - potenciál časových řad".

Číst dál...

ÚHÚL na veletrhu Natura Viva 2016

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Vás srdečně zve na mysliveckou výstavu Natura Viva 2016, která se koná 18. – 22. 5. 2016 na výstavišti v Lysé nad Labem.

Číst dál...

Aktualizována aplikace LHO

Mapová prezentace lesních hospodářských osnov, která je umístěna ve veřejné části katalogu mapových informací, byla aktualizována do podoby nového mapového okna a doplněna o nové funkcionality. Jedná se zejména o možnost barevného vyznačení jednotek prostorového rozlišení lesa vybraného uživatele.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...