Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nové mapy jehličnatých a listnatých lesů v ČR

Díky využití dat získaných při terénním šetření Národní inventarizace lesů a analýzou družicových snímků Sentinel-2 jsme získali jedinečný systém pro opakované automatizované mapování dřevin pro území České republiky s vysokou mírou detailu. Tematická přesnost mapy je 93,4 % a prostorové rozlišení rastrového výstupu je 10m/pixel, což je rozlišení 10 x 10 m. Přestože nelze vidět jednotlivé stromy, je možné dostatečně rozlišit shluky korun stromů v rámci jedné porostní skupiny.

Číst dál...

Mapa detekce těžeb byla aktualizována

V rámci pravidelných úprav mapových prezentací a doplňování jejich podkladů, došlo v prezentaci Dálkového průzkumu země, k zpřístupnění nové položky legendy. V mapové vrstvě zobrazující detekce těžeb (holiny), byla legenda doplněna o snímkování z roku 2016, východ.

Vzděláváme poradce pro lesnictví

Odborníci ÚHÚL zajišťují specializované ekonomicko-právní poradenství v oblasti lesnictví určené vlastníkům lesa, subjektům hospodařícím v lesích a v rámci metodického vedení i privátním akreditovaným poradcům.

Tito akreditovaní poradci pro oblast lesnictví jsou vedeni v Registru poradců Ministerstva zemědělství

Číst dál...

​Lesníci z celého světa přijeli do Mariánských Lázní

Ve dnech 5. až 7. září 2017 se v Mariánských Lázních uskutečnila mezinárodní konference  u příležitosti 70. výročí spolupráce Evropské hospodářské komise (UNECE) OSN a Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v oblasti lesnictví.

Číst dál...

Žádosti o dotace na reprodukční materiál lesních dřevin končí 30. září 2017

Poslední zářijový den bude ukončeno přijímání žádostí o dotace pro rok 2017 v souladu s příslušným zákonem (§ 2j zákona č. 149/2003 Sb.), který stanovuje podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...