Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Zeměpisná mapa jako součást mapových projektů ÚHÚL

Do všech mapových aplikací a projektů, které ÚHÚL zpřístupňuje na svém geoportálu, případně prostřednictvím portálu MZe eAGRI, byla přidána nová vrstva, v podobě zěměpisné mapy od poskytovatele Seznam.cz. Tuto mapu a její volitelné zobrazení naleznete v přehledu mapových legend, konkrétně části Mapy.cz.

Kompletní seznam všech mapových aplikací a projektů ÚHÚL, naleznete na webových stránkách v části Mapy a data/Katalog mapových aplikací.

ÚHÚL a ČLS Vás srdečně zvou na XIX. sněm lesníků na téma Národní inventarizace lesů

Sněm lesníků se koná 9. 11. 2016 v jednacím sále LČR Silvia v Hradci Králové.

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

Číst dál...

Růstové fáze lesa - nová mapová prezentace

Na základě podkladů dálkového průzkumu země, byla v katalogu mapových informací zveřejněna nová mapová prezentace. Jedná se o růstové fáze lesa, v členění:

  • holina, kultura, nálet, nárost, mlazina
  • tyčkovina
  • tyčovina
  • kmenovina

Číst dál...

Aplikace fLPIS – závazková lesnická opatření z PRV 2014–2020 do 31. 10. 2016!

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnickoenvironmentální a klimatické služby a ochrana lesů (podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin​) v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Číst dál...

Aktualizace mapových kompozic z dat LHPO

Mapové kompozice umístěné v katalogu Mapových informací, které vznikají nad daty lesních hospodářských plánů a osnov (LHP/O), byly aktualizovány o nové vrstvy. Jedná se o výstupy vzniklé nad daty, které byly v minulém roce přijaty do datového skladu ÚHÚL a mají platnost k 31.12.2015.

Aktualizované mapové výstupy najdete zde.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...