Kategorie

Novinky
V rámci českého předsednictví proběhl od 14. do 16. září v Kutné Hoře workshop Towards harmonised forest observation, reporting and data collection Framework. Během workshopu účastníci projednávali současný stav monitorování lesů v členských státech EU a jeho připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak je uvedeno v Nové strategii...
Číst více
Nová podoba webových stránek má za cíl, nabídnout informace přehledněji uspořádané a v moderním designu. Všechny informace zde naleznete tak, jak jste byli zvyklí, zároveň však v jejich aktualizované podobě. Stránky jsou přizpůsobeny prohlížení nejen na klasických počítačích, ale v maximální možné míře také na mobilních zařízeních.
Číst více
Česká republika od července na půl roku předsedá Evropské unii. Při této příležitosti ÚHÚL připravil krátký film o lesnictví v ČR. Data jsou převážně z Národní inventarizace lesů.
Číst více
Vážení uživatelé aplikací ÚHÚL využívajících autorizaci prostřednictvím portálu eAGRI, od 1. 7. od 15:00 do 10. 7. 2022 do 24:00 začíná generální odstávka systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu budou systémy a aplikace využívající služeb Mze nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit. Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI...
Číst více
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2021. Naleznete v ní informace o činnosti organizace v průběhu minulého roku. Výroční zprávu naleznete zde.
Číst více
Zvěř je přirozenou a neodmyslitelnou součástí našich lesů a krajiny. Pokud jsou však početní stavy, zejména spárkaté, býložravé zvěře příliš vysoké, dochází k nadměrnému poškozování lesa okusem, loupáním, ohryzem a dalšími typy škod. Od roku 2020 v ÚHÚL probíhaly práce na nové metodice stanovení výše lovu na základě vývoje míry poškození zvěří. Podle této nové metodiky může...
Číst více
Ve dnech 6.–7. června 2022 se na Zemědělské univerzitě v Tbilisi uskutečnil dvoudenní seminář zaměřený na dálkový průzkum Země a jeho využití v lesnictví. Přednášející Petr Lukeš z pobočky ÚHÚL ve Frýdku–Místku kromě základních informací představil moderní trendy v dálkovém průzkumu Země a možnosti, kde lze získat důležitá volně dostupná data. Praktická část semináře byla zaměřena na ukázku vlastních analýz...
Číst více
Nový ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta jmenoval do uvolněné pozice náměstka ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů Michala Synka. Ing. Michal Synek, Ph.D. absolvoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pracuje od roku 2000, od roku 2007 ve funkci ředitele pobočky v Olomouci. Vedením...
Číst více
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula k 1. červnu 2022 jmenoval Jaroslava Kubištu novým ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Po 18 letech vystřídá ve funkci ředitele Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc. Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D. absolvoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. V ÚHÚL pracoval jako ředitel pobočky ve Staré...
Číst více
Ve dnech 9.-13.5.2022 probíhá v hybridním formátu 17. zasedání Fóra OSN o lesích. V rámci zasedání jsou pořádány také doprovodné akce a na jednu z nich s názvem „Every tree counts – Past, present and future of forests in the UNECE region and beyond“ byl Evropskou hospodářskou komisí OSN pozván také ÚHÚL. V první části doprovodné akce s názvem „Forest...
Číst více
1 2 3 4 5