Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Mapová vrstva Detekce těžeb aktualizována

Mapová prezentace Dálkový průzkum Země byla aktualizovaná v části detekce těžeb. Jedná se o území lesní těžby (holé seče, řediny, nahodilé těžby). Byly přidány výsledky analýzy časové řady normalizovaného digitálního modelu povrchu (nDSM) vytvořeného z archivních dat leteckého měřického snímkování (LMS).

Číst dál...

Meliorované plochy ČR v nové podobě

Mapová prezentace Meliorované plochy ČR, kterou naleznete ve veřejné části katalogu mapových informací, byla graficky aktualizována a v současné podobě, tato prezentace navazuje svým vzhledem na ostatní mapové přehledy, které ÚHÚL zpřístupňuje široké veřejnosti. Jedná se tak o další z grafických prezentací ÚHÚL, která byla převedena do podoby nového mapového okna.

Oznámení o prodeji nemovitosti

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, nabízí k prodeji nepotřebné nemovitosti:
 
Rodinný dům ve Frýdku-Místku, ul. Na Veselé, č. p. 777
Provozní budovu v Březové (okres Karlovy Vary), ul. Hamerská, č. p. 51
 
Podrobnosti o prodávaných nemovitostech naleznete zde.

Nová volná pracovní místa

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, vyhlašuje výběrová řízení na vybrané pozice. Podrobnosti o nových pracovních místech naleznete zde
 

Více zde ...

Aplikace LHO aktualizována

Webová aplikace pro vizualizaci lesních hospodářských osnov (LHO), ve verzi HTML, byla aktualizována v části mapového zobrazení. V současné podobě je použit, pro zobrazení mapových vrstev, souřadnicový systém Mercator.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...