Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Nová volná pracovní místa

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, vyhlašuje výběrová řízení na vybrané pozice. Podrobnosti o nových pracovních místech naleznete zde
 

Více zde ...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2019

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2019

Program KoPla 2018 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány pro rok 2018 – nově v sekci Ke stažení.

PF 2018

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2018.

PF 2018

Boj s nelegálními těžbami vedeme na více frontách

Nařízení o dřevě (EUTR) je účinné v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko a Island), ale jeho ambicí je, aby mělo dopady globální.

V letošním roce byla globální, evropská i regionální spolupráce obzvláště bohatá. Především na regionální úrovni započala úzká, geograficky i věcně opodstatněná spolupráce mezi ČR, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem a Rakouskem. První společné jednání proběhlo v Maďarsku, další setkání této „Středoevropské skupiny“ by se mělo uskutečnit v Česku. Smyslem regionální spolupráce (obdobně spolupracují baltické a severské země i země středomořské) je efektivnější sdílení informací a zkušeností pro potřeby EUTR, vzhledem k obdobnému zaměření lesnictví i dřevařského obchodu.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...