Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Aktualizace kůrovcové mapy – vývoj souší a těžeb v převážně jehličnatých porostech

(vývoj od září 2018, aktualizace kůrovcové mapy k září 2020)

Na základě analýzy satelitních dat Planet ze září 2020 byla provedena detekce těžeb za rozdílové období od července 2020 do září 2020 a detekce suchých stromů k září 2020 pro území převážně jehličnatých porostů. V rámci tohoto území se nacházelo v roce 2019 přibližně 90 % zásoby všech jehličnanů v lesních porostech. Detekce těžeb a suchých porostů proběhla na základě analýzy časové řady dat Planet pomocí prahování vegetačních indexů NDVI (TGI, VARI) a jejich rozdílů.

Na základě této rozdílové analýzy bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále cca 8 300 ha jehličnatých souší nově detekovaných v září 2020 a cca 6 900 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období (červenec 2020). Dle celkové výměry těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce zasaženými ORP především Děčín (cca 1 550 ha) a Jihlava (cca 1 550 ha), dále pak Boskovice, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a další. Proti předchozímu období nastala tedy změna a nejvíce zasaženým ORP (dle součtu detekovaných těžeb a souší) se stal spolu s ORP Jihlava i ORP Děčín. Pro dané území ORP Děčín má dominantní vliv vývoj situace NP České Švýcarsko, kde lze na ukázkové animaci vizualizovat vývoj v čase od září 2018 do září 2020 (viz. obrázek 1 animace).

km NP CS

Obr. 1

Na přiložených mapkách si můžete zobrazit aktuální vývoj v členění dle ORP podle absolutní hodnoty dotčené plochy v ha (viz obr. 2) a dle procentuálního podílu dotčené plochy k celkové výměře jehličnatých porostů (viz obr. 3).

procenticke zastoupeni

Obr. 2

tezba souse ha

 Obr. 3

Vzhledem k tomu, že detekci souší a těžeb pro převážně jehličnaté porosty ze satelitních dat Planet analyzujeme již třetím rokem, můžeme porovnat roční vývoj za období září 2018 až září 2019 a následné období září 2019 až září 2020. Výsledkem těchto hodnocení jsou níže uvedené hodnoty:

  • rozdílová analýza ze září 2019 a září 2018: 37 000 ha těžeb a 9 700 ha souší (k září 2019)
  • rozdílová analýza ze září 2020 a září 2019: 50 000 ha těžeb a 15 200 ha souší (k září 2020)

Vývoj můžeme porovnávat např. dle členění krajů viz přiložený kartogram (obr. 4).

kartogram v2

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 09/2020“ obsahuje tyto vrstvy:

  • Těžba jehl. (holiny) 4/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 až duben 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 7/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od dubna 2020 až července 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od července 2020 až září 2020
  • Suchý jehl. 9/2020 - jehličnaté souše detekované v září 2020
  • Suchý nezprac. od 7/2020 - nezpracované jehličnaté souše z předchozích období (červenec 2020)