Webináře pro lesní pedagogy

ÚHÚL je členem a koordinátorem Pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR . Ta již tradičně připravuje obsah každoročních seminářů pro lesní pedagogy. Ty se obvykle konají dvakrát ročně. Vzhledem k situaci nebylo možné v roce 2020 uskutečnit tato školení prezenčně, a tak jsme semináře lesních pedagogů přesunuli do online světa.

Během krátké doby, od října do prosince 2020, se nám podařilo uskutečnit hned 8 webinářů s výbornými lektory a pokrýt různorodá témata (viz níže). I když pro mnohé účastníky byla tato forma vzdělávání novinkou a v počátcích panovala lehká nedůvěra, tak počty přihlášených a zpětná vazba ukázala, že se tato forma školení stala důstojnou náhradou za neuskutečněné semináře.

Organizačně a technicky webináře již tradičně zajišťoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Veškeré prezentace a videozáznamy těchto webinářů jsou po přihlášení přístupné pro všechny vyškolené lesní pedagogy zde.

Webináře: