Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Lesnická typologie v rámci šetření Národní inventarizace lesů

Novinka roku 2013 – v rámci pozemního šetření Národní inventarizace lesů probíhá na části inventarizačních ploch také sběr

typologických a pedologických dat. Kvalita sběru těchto dat je na vybraných plochách kontrolována speciálně sestavenou kontrolní skupinou s nově vyvinutým kontrolním programem a moderními přístroji.