Kontroly vlastníků lesů a dovozců dřeva a dřevařských výrobků podle nařízení EU

Od října 2013 provádí ÚHÚL kontroly dodržování povinností podle čl. 4 a 6 nařízení EU č. 995/2010. Kontrolovanými osobami jsou vlastníci lesů a dovozci dřeva a dřevařských výrobků ze zemí mimo EU.

Od 3. března 2013 platí v celé Evropské unii nařízení č. 995/2010 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Cílem tohoto nařízení podle čl. 4 je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie. Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče. ÚHÚL od 1. září 2013 plní funkci pověřené osoby, která vykonává prvotní kontrolu nad dodržování ustanovení tohoto nařízení.

Systém náležité péče obsahuje podle čl. 6  tyto tři prvky:

Na každé pobočce ÚHÚL jsou určeni pracovníci, který zodpoví dotazy k tomuto tématu.