Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Novelizace zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu

Od 1. 1. 2014 dochází ke změně kompetencí výkonu státní správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Některé činnosti doposud vykonávané státní správou bude od uvedeného data vykonávat tzv. pověřená osoba. Jedná se zejména o vystavování potvrzení o původu, uznávání zdrojů reprodukčního materiálu všech kategorií a vyhlašování genových základen.

Úplnou novinkou je Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin. Národní program bude sloužit jako nástroj pro podporu správného obhospodařování genetických zdrojů lesních dřevin prostřednictvím vyplácení finančních podpor.

Více o činnosti ÚHÚL jakožto pověřené osoby v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin zde.