Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Seminář Lesní pedagogika – právní souvislosti

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Právní rámec provozování lesní pedagogiky určují především zákon o lesích, nový občanský zákoník a při práci se školami také školský zákon včetně navazujících předpisů. Z těchto obsáhlých právních dokumentů vyplývají různé odpovědnosti, souvislosti a konsekvence pro různé aktéry.

ÚHÚL na základě úkolu Ministerstva zemědělství pořádá cyklus seminářů věnovaných tomuto tématu. Seminář je určen vlastníkům a správcům lesů, odborným lesním hospodářům, lesnickým organizacím, zástupcům dalších subjektů organizujících akce lesní pedagogiku a novým zájemcům z řad odborné lesnické veřejnosti, a v neposlední řadě samotným lesním pedagogům.
 
Podrobnosti a pozvánka na seminář