Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Rok 2015 v duchu oslav 80. výročí ÚHÚL

ÚHÚL slaví 80. výročí od svého založení. Byl založen v roce 1935 jako "lesní taxační kancelář" se sídlem na zámku v Brandýse nad Labem. Postupem času se měnila náplň ústavu i jeho název. Vždy však bylo jeho posláním, v souladu s rozhodnutím zřizovatele, kterým i v roce 1935 bylo ministerstvo zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesích v naší republice.

U příležitosti osmdesátiletého výročí ÚHÚL budeme v letošním roce průběžně informovat odbornou veřejnost o současných činnostech ústavu prostřednictvím článků v odborném tisku. Zároveň v říjnu 2015 proběhne pracovní konference, na které budou zveřejněny údaje z druhého cyklu Národní inventarizace lesů v ČR. Podrobnosti budou postupně umisťovány na webové stránky ÚHÚL do sekce Aktualit.