GIS Ostrava 2015

ÚHÚL se účastní mezinárodní konference věnované geoinformatice GIS Ostrava 2015, která je organizována pod záštitou České asociace pro geoinformatiku. Konference se koná v termínu 26-28. 1. 2015 v nové aule VŠB-TU Ostrava.

Zástupci naší organizace prezentují výsledky práce na poli zpracování a využití dat dálkového průzkumu Země (DPZ) vpříspěvku „Využití digitální stereofotogrammetrie jako podpůrných dat pro automatizovanou tvorbu lesnických tematických map“. Více informací můžete získat přímo ve sborníku z konference nebo na webové adrese http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/.
 
Prezentace k příspěvku „Využití digitální stereofotogrammetrie jako podpůrných dat pro automatizovanou tvorbu lesnických tematických map“