Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

SIL – webová aplikace

V katalogu datových informací, který je součástí sekce Mapy a data, došlo k aktualizaci aplikace SIL– webová aplikace pro zisk informací o stavu lesa podle typu požadavku. Tato aplikace byla rozšířena o novou vrstvu – Statické výstupy. Nová volba výstupů, nahradila původní prezentaci oficiálních výsledků  SLHP. Požadované informace jsou k dispozici od roku 1998, pro vybraná územní členění dostupná v jednotlivých letech. Vlastní výstupy lze exportovat do formátu PDF, případně XLS.