Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Proběhl seminář „Priority EU v oblasti lesnictví“

19. 3. 2015 v Hoděšovicích proběhl za spoluúčasti ÚHÚL seminář organizovaný Českou lesnickou společností, zaměřený na problematiku lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí.  Odborníci z ÚHÚL také přednesli příspěvky na téma „OPRL – rekreační funkce a příměstské lesy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji“ a „Lesnická opatření PRV 2014 – 2020“.