Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Stanovisko MZe k aplikaci zákona o dřevě

V sekci NAŘÍZENÍ O DŘEVĚ / OTÁZKY A ODPOVĚDI bylo vyvěšeno stanovisko Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství k aplikaci zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
Jedná se o stanovisko za účelem stanovení jednotného postupu při určování místní příslušnosti krajských úřadů k projednávání správních deliktů podle zákona věcně příslušnými správními orgány, a k otázce určení  hospodářského subjektu při prodeji dřeva na stojato (na pni).
Naleznete jej zde.