Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Kulatý stůl myslivost

Ve dnech 5. 5., 12. 5., 1. 6. proběhla na ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem jednání s titulem Kulatý stůl myslivost. Jednání se týkala novely Zákona o myslivosti a jejich cílem bylo dosáhnout konsenzu u hlavních doporučení a obsahově vymezených témat Ministerstvem zemědělství.