Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Konference ke Karpatské úmluvě

Srdečně Vás zveme na konferenci věnované Karpatské úmluvě, která se koná 22.-23. října 2015 v Bunči ve Chřibech. Cílem konference je přispět k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Na konferenci zazní příspěvky vztahující se k charakteristikám přírodních podmínek, lesnickému obhospodařování, klasifikaci lesních ekosystémů, péči o chráněná území, lesnické politice a ekonomice a lesnickém regionálním rozvoji moravskoslezských Karpat.
Konferenci pořádá ÚHÚL ve spolupráci LDF Mendelovy univerzity v Brně a dalšími členy expertní skupiny podílející se na implementaci Protokolu o lesích.
Konference je pořádána pod záštitou pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana LDF Mendelovy univerzity v Brně.

 
Přispějte i Vy svým příspěvkem k tomuto tématu.
 
Termíny:
Zaslání přihlášky do 20. září 2015
Zaslání abstraktu příspěvku do 20. září 2015
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 4. října 2015
II. cirkulář s podrobným programem do 11. října 2015