Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Tisková zpráva - první výstupy NIL2

Dne 7. 10.2015 si lesnická veřejnost připomněla 80. výročí založení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.  Při této příležitosti byly uveřejněny první výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL), která proběhla v letech 2011 a 2014 v lesích na celém území ČR.

  • Rozloha lesa se za deset let zvětšila o 18. tis ha a celkový podíl lesů činí 36,9 % ČR
  • Celková zásoba dříví vzrostla za deset let o 41,2 mil m3
  • Celková těžba za deset let činí 194,5 mil m3
  • Celkový přírůst za deset let činí 248,4 mil m3

 První výstupy NIL:   

  • Potvrzují plochu lesů a zásobu dříví zjištěnou v rámci prvního cyklu NIL 2001-2004
  • Prokazují, že nedochází k celkovému přetěžování lesů, neboť celková těžba je nižší než celkový přírůst.
  • Dochází k nepřesné evidenci výše těžeb ve statistických dotaznících.