Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

XVIII. sněm lesníků – NIL

ÚHÚL  a ČLS Vás srdečně zvou na XVIII. sněm lesníků na téma Národní inventarizace lesů, konaný 10.11.2015 v LČR Hradec Králové.

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. V roce 2005 byly uveřejněny výsledky prvního kola NIL, díky tomu, že se jednalo o první kolo, bylo možné vyhodnotit pouze stav. Nyní, po deseti letech, přináší Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem výstupy z druhého kola NIL, které proběhlo v letech 2011 až 2014.

Více informací společně s přihláškou naleznete zde.