Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Mapové prezentace v nové podobě

Vybrané prezentace z datového skladu ÚHÚL Brandýs nad Labem, umístěné v Katalogu mapových informací, byly aktualizovány a prošly kompletním redesignem. V současné době se jedná o upravenou podobu mapové prezentace Oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) a dále mapových výstupů zobrazujících Informace o lesním hospodářství v ČR (Vlastnické poměry, druhová skladba, zakmenění, smíšenost, a další).