Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

SIL je zase o něco chytřejší

Aplikace SIL– webová aplikace pro zisk informací o stavu lesa podle typu požadavku, byla aktualizována a rozšířena o možnost vizualizace informací o mysliveckém hospodařeni. V nové sekci je možné nalézt informace z dat myslivecké evidence jednotlivých ORP.

Požadované informace jsou k dispozici pro vybraná územní členění, dle typu datového zdroje také zpětně do historie. Vlastní výstupy lze exportovat do formátu PDF, XLS a XML, případně dále filtrovat nebo vizualizovat v grafech.

Aplikaci naleznete na webových stránkách ÚHÚL, v katalogu datových informací, který je součástí sekce Mapy a data.