Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Pozvánka na konferenci – KARPATSKÉ LESY – I. cirkulář

Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně Vás zveme k účasti na konferenci věnované Karpatské úmluvě, kterou pořádá ÚHÚL ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.
Cílem konference je přispět odbornými příspěvky a diskuzí se zainteresovanými subjekty k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.