Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

ÚHÚL zprovoznil novou webovou aplikaci umožňující přístup k výstupům Národní inventarizace lesů v ČR – Portál NIL
http://nil.uhul.cz. Pomocí tohoto portálu lze přistupovat jak k předpřipraveným odhadům základních veličin (plocha lesa, celková zásoba dříví, těžba dříví a mortalita aj.), tak přímo ke konkrétním odhadům pomocí podrobnějších filtrů, které umožní uživateli zobrazit přesně tu informaci, kterou potřebuje.

V současné době portál nabízí vybrané výstupy z 1. a 2. cyklu NIL, avšak množství a struktura poskytovaných výstupů se bude dále průběžně doplňovat a rozšiřovat. Vedle výstupů NIL portál obsahuje popis samotného projektu, metodiky, publikace, kontakty na řešitelský tým atd.