Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Mapy ohrožení suchem

Mapová prezentace Oblastní plány rozvoje lesů, která je umístěna v katalogu mapových informací, byla rozšířena o možnost zobrazení mapové vrstvy - Ohrožení smrkových porostů suchem a dále vrstvy - Náhrady kalamitního poškození suchem. Jedná se o mapové vrstvy vzniklé ve spolupráci MZe a VÚLHM v.v.i.