Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Aktualizována aplikace LHO

Mapová prezentace lesních hospodářských osnov, která je umístěna ve veřejné části katalogu mapových informací, byla aktualizována do podoby nového mapového okna a doplněna o nové funkcionality. Jedná se zejména o možnost barevného vyznačení jednotek prostorového rozlišení lesa vybraného uživatele.