Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

České uživatelské fórum Copernicus

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se aktivně zúčastnil 5. Českého uživatelského fóra Copernicus, které bylo součástí mezinárodní konference Living Planet Symposium 2016 pořádané v Praze. Za ÚHÚL vystoupil Ing. Petr Lukeš, Ph.D., s prezentací "Hodnocení zdravotního stavu lesů - potenciál časových řad".

Prezentace byla zaměřena na vývoj služeb pro poskytování informací o lese na základně dat dálkového průzkumu Země, se speciálním zaměřením na optická satelitní data Sentinel-2. Tato metodika pro posouzení zdravotního stavu lesů aktuálně vyvíjená ÚHÚL se opírá o analýzu časových řad vegetačních indexů odvozených z originálních dat Sentinel-2. Výstupy této služby v podobě mapového portálu budou sloužit jak pro zefektivnění přijímání lesnicko-hospodářských opatření, tak i pro přerozdělování dotací a příspěvků pro vlastníky lesa a v neposlední řadě pro kontrolní a monitorovací činnosti.
 
Prezentaci nalzente zde.
Mapový portál dálkového průzkumu Země ÚHÚL zde (data se průběžně doplňují).