Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Mobiles SSL - aplikace pro mobilní zařízení

ÚHÚL Brandýs nad Labem v rámci podpory SSL dlouhodobě provozuje aplikaci DS SSL. Prostřednictvím tohoto řešení byly a i nadále jsou poskytovány informace o jednotlivých LHP/LHO, které jsou umístěny v IDC ÚHÚL.

Tyto informace jsou primárně využívány úředníky SSL na úrovni ORP, KrÚ, resp. MZe a to v rámci „on-line“ přístupu (s přímým internetovým připojením) do zabezpečené sekce webového portálu eAGRI.
 
Na základě poznatků úředníků OSSL bylo však zjištěno, že v podmínkách ČR chybí pro potřeby výkonu státní správy lesů řešení, které by zajistilo dostupnost dat LHP/LHO v terénu za situace, kdy není dostupné internetové připojení (režim přístupu off-line). ÚHÚL v návaznosti na tyto potřeby, vyvinul aplikaci Mobiles SSL, která umožňuje práci, s daty LHP/LHO, jak v režimu on-line, tak i v režimu off-line.
 
Více informací o mobilní aplikaci, včetně návodu k instalaci aplikace, doporučených typech mobilních zařízení, novinkách a vývoji celého řešení naleznete na této adrese.