Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Nové mapy zdravotního stavu lesů

Do Katalogu mapových informací byly  v sekci Dálkový průzkum země přidány tři nové vrstvy. Vychází z analýzy dat senzoru MODIS (NASA):

  • trendy zdravotního stavu lesů,
  • anomálie vegetace a,
  • maxima indexu NDII ve vegetační sezóně (Normalized Difference Infrared Index – Poměrový infračervený index).

Jedná se o ukázku možností vyvíjené metodiky hodnocení zdravotního stavu lesů za využití analýzy časových řad vegetačních indexů. Senzor MODIS má vysoké časové rozlišení, ale prostorové rozlišení 250 m limituje jeho využít především pro generální pohled, nikoliv detailní informaci (např. na úrovni porostu). Finální metodika bude založena na datech Sentinel-2 s vysokým časovým a prostorovým rozlišením 20 m, které bude již využitelné i pro porostní detail.