Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Aplikace fLPIS – závazková lesnická opatření z PRV 2014–2020 do 31. 10. 2016!

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnickoenvironmentální a klimatické služby a ochrana lesů (podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin​) v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.

V případě potřeby Vám mohou s přípravou žádosti o zařazení pomoci naši pracovníci  – sjednejte si konzultaci.
​Konečný termín pro podání žádostí o zařazení na rok 2017 je 31. října 2016.
Podmínky vstupu do jednotlivých podopatření naleznete zde.