Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

ÚHÚL a ČLS Vás srdečně zvou na XIX. sněm lesníků na téma Národní inventarizace lesů

Sněm lesníků se koná 9. 11. 2016 v jednacím sále LČR Silvia v Hradci Králové.

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

V letech 2011 až 2015 byl na základě nařízení vlády České republiky číslo 247/2009 Sb. uskutečněn druhý cyklus Národní inventarizace lesů (NIL).  Terénní šetření probíhalo na celém území ČR bez rozdílu vlastnictví. NIL je postavena na matematicko-statistických základech, což umožňuje objektivní a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje lesů v České republice. V průběhu šetření NIL zaměstnanci ÚHÚL zjišťují v terénu velmi mnoho zajímavých veličin.
 
První část výsledků byla prezentována na minulém XVIII. Sněmu lesníků na podzim roku 2015. Druhá část, dosud nepublikovaných výsledků šetření, bude představena veřejnosti na XIX. Sněmu lesníků.
 
Více informací společně s přihláškou naleznete zde.