Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Nová podoba portálu myslivosti

ÚHÚL, v rámci svých webových stránek, dlouhodobě provozoval Portál myslivosti, který byl zdrojem základních informací o myslivosti v ČR. Vzhledem k tomu, že rozsah tohoto oboru je značný a dosavadní podoba Portálu již neodpovídala potřebám uživatelů, byla provedena aktualizace této části webových stránek ÚHÚL a Portál myslivosti získal novou vizuální i obsahovou podobu.

Došlo k rozdělení Portálu do samostatných sekcí, tak aby navigace k požadovaným informacím byla pro uživatele snažší a nalezení požadovaného tématu také rychlejší. ÚHÚL předpokládá v tomto směru další vývoj, kdy cílem by měl být kontinuální rozvoj a vytvoření kvalitního informačního systému poskytujícího komplexní informace o myslivosti uživatelům, jak z řad laické, tak i odborné veřejnosti.

Nový Portál myslivosti naleznete zde